Twórcy Taboru

Jagna Knittel

Etnolożka, dokumentalistka, śpiewaczka tradycyjna. Od 1997 roku zajmuje się muzyką tradycyjną z terenów Ukrainy, Białorusi, Rosji i Polski – jej dokumentowaniem i wykonywaniem. Koordynatorka wielu projektów polsko-ukraińsko-białoruskich podczas których realizowała filmy dokumentalne (m. in. “Takich pieśni sobie szukam” 2008, “Wieś Swarycewycze”, 2010, “Olmany”, 2012) oraz spektakl oparty na pieśniach pt. “Olmany interludium”. W ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2014 r. zrealizowała film pt. “Uniwersytet Jana Gacy”. Od 2010 r jest współorganizatorką i PR festiwalu “Wszystkie Mazurki Świata”. Śpiewa w zespołach Z lasu i Warszawa Wschodnia.

Continue Reading

Kazimierz Kolasa

Akordeonista z Nikisiałki Dużej k. Opatowa. Grywał niegdyś ze swoim ojcem, klarnecistą, a także znanymi w okolicy muzykantami – m.in. braćmi Witkowskimi. Mimo wieku znakomicie panuje nad instrumentem – niewielu jest w okolicy akordeonistów wygrywających na basach melodie, tak jak pan Kazimierz. Na zdjęciu: Kazimierz Kolasa gra na potańcówce na św. Stanisława, Sędek, 8.05.2016. Fot. Jarosław Mazur

Continue Reading

DiaBuBu

Kapela powstała w 2011 roku w środowisku Pograjki Łódzkiej, w odpowiedzi na wzrost zapotrzebowania na żywą muzykę taneczną w Łodzi. Gra przede wszystkim melodie pogranicza łęczycko-łowickiego i ziemi rawskiej. Mistrzami-nauczycielami są dla DiaBuBu: Zdzisław Majchrzak (Kapela Ludowa Zgierzanie), Sławomir Czekalski (Dobrzeliniacy) i Władysław Piątkowski. W 2014 roku kapela zdobyła I miejsce i nagrodę publiczności w konkursie Stara Tradycja w Warszawie oraz Basztę w kategorii „Folklor – rekonstrukcja” na 48. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków w Kazimierzu Dolnym. Skład: Bartosz Puliński – harmonia trzyrzędowa Jakub Stefanowicz – skrzypce Jakub Korona – baraban i bębenek obręczowy.

Katarzyna Zedel

Muzykantka i tancerka, pasjonatka muzyki tradycyjnej i ludowych instrumentów, a także chorału gregoriańskiego. Pedagog, członkini Stowarzyszenia Schola Gregoriana Silesiensis, śpiewaczka Scholi Mulierum Silesiensis i Scholi Śpiewu Tradycyjnego, współpracuje ze Scholą Teatru Węgajty. Uczennica wiejskich mistrzów – skrzypków: Jana Gacy i Stanisława Głaza, uczestniczka m.in. Szkoły Suki Biłgorajskiej Zbigniewa i Krzysztofa Butrynów oraz projektu „Serce Dzwonu” Stowarzyszenia „Tratwa”. Prowadzi zajęcia rytmiczno-muzyczne dla dzieci i młodzieży grając na instrumentach i ucząc tradycyjnych zabaw a także budowy ludowych instrumentów. Od października 2012 pracuje w Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu. Jest członkiem Forum Muzyki Tradycyjnej. Liderka kapel Zdrowie Pięknych Pań oraz Katarzynki.

Jola i Piotr Czerwcowie

Jola pochodzi z Ociesęk, mieszka w Sędku. Dzięki opowieściom babci zafascynowała się historią rodziny i lokalnej społeczności. Interesuje się genealogią – jako wolontariuszka indeksuje i digitalizuje dawne księgi metrykalne parafii Ociesęki i Bieliny. Kolekcjonuje archiwalne zdjęcia wiejskie z rodzinnych stron – jej zbiór zasilił archiwum fotograficzne Kieleckiego Taboru Domu Tańca. Jest prezesem Stowarzyszenia Sami Swoi Sędek. Piotr to rodowity mieszkaniec Sędka. Pochodzi z muzykanckiej rodziny – jego ojciec i wuj tworzyli znaną w Sędku kapelę braci Czerwców. Wspólnie niestrudzenie wspierają organizację i organizatorów Taboru w Sędku od pierwszej jego edycji (2013). Pierwsza para sędkowskiej „placówki” tanecznej!

Kapela Władysława Morki z Czekarzewic

Dwuosobowa kapela z Powiśla Kieleckiego. Muzykanci grają wspólnie od kilku lat przy różnych okazjach – głównie w Ożarowie i okolicach. Są związani z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Ożarowie. Władysław Morka od 10 roku życia grywał po weselach i wiejskich zabawach – w najlepszych czasach w skład jego kapeli wchodził akordeon, puzon mechaniczny („pompkowy”, „kłapowy”), saksofon tenorowy, perkusja lub baraban, klarnet. Repertuar kapeli to tradycyjne melodie tych stron – powiślaki, zawiślaki, podwiślaki, polki, oberki. Muzykanci nie stronią jednak również od melodii bardziej współczesnych, ale również tanecznych – fokstrotów, walczyków czy tzw. „rytmów”, jak dawne przeboje nazywa pan Władysław. Władysław Morka – akordeon Mieczysław Misiurski – baraban

Szczepan Pospieszalski

Kompozytor, trębacz, swobodnie poruszający się w różnych nurtach muzycznych. Studiował kompozycję na Wydziale Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu w Katowicach, pod kierunkiem profesora Aleksandra Lasonia. Od najmłodszych lat brał udział w różnych projektach muzycznych. Koncertował z takimi zespołami jak Raz Dwa Trzy, VooVoo czy Deus Meus. Główne obszary jego aktualnych poszukiwań artystycznych stanowi muzyka tradycyjna, a także nowe brzmienia elektroniczne. Na co dzień współpracuje z zespołem Janusz Prusinowski Kompania, Adamem Strugiem (Monodia Polska, Strug Kompania) i kapelą Tęgie Chłopy, tworzy również własne kompozycje (m.in. dla Teatru Gardzienice).

Michał Żak

Doświadczony instrumentalista, twórca czołowych zespołów reprezentujących nurt muzyki tradycyjnej oraz nią inspirowanych. Z zespołami Janusz Prusinowski Kompania, Lautari, Grażyna Auguścik Orchestar koncertuje na najważniejszych scenach muzycznych i festiwalach – od wiejskiej remizy do Carnegie Hall. Współtwórca znanej i lubianej kapeli Tęgie Chłopy, której nie byłoby bez spotkań w Sędku i okolicach. Gry na instrumentach dętych i ulubionego repertuaru uczył się we Francji, Armenii, Indiach, na Radomszczyźnie i pod Kielcami. Współpracował m.in. z Januszem Olejniczakiem, Marcinem Pospieszalskim, Arturem Dutkiewiczem, Wojciechem Waglewskim, Adamem Strugiem, Alimem Qasimovem, Yair Dalalem, Amine i Hamzą M’raihi, a także Fundacją Wszystkie Mazurki Świata, Polskim Radiem i Teatrem Narodowym. www.michalzak.pl

Hubert Połoniewicz

Pochodzi z Dobrego Miasta na Warmii. Absolwent Wydziału Sztuk Pięknych, kierunek grafika, na UMK w Toruniu. Muzycznie związany z warszawską sceną folkową, współtworzył takie grupy jak: Yerba Mater, Lechistan, SufiTy, Gadająca Tykwa, Klangor i Naneli lale. Od 2006 zajmuje się budową i naprawą instrumentów muzycznych specjalizując się w rekonstrukcji polskich fideli kolanowych (suka biłgorajska, chordofon płocki).

Tęgie Chłopy

Kapela Tęgie Chłopy kontynuuje tradycje muzyki tanecznej Kielecczyzny w jej autentycznej i niestylizowanej formie. Repertuarem i instrumentarium nawiązuje do najlepszych wzorów – tradycyjnych kapel ogrywających dawniej wesela i wiejskie zabawy w okolicach Łagowa i Opatowa, m.in. kapeli braci Witkowskich z Orłowin, Krakowiaków ze Zbelutki, Antoniego Witkowskiego z Cisowa i wielu innych. Nazwa zespołu jest muzyczną deklaracją: Chłopy grają przede wszystkim kieleckie „chłopy” – trójmiarowe, śpiewne melodie typowe dla wschodniej Kielecczyzny, zwane także „światówkami” lub „śpiwami”. Tęgie Chłopy chcą grać do tańca tak, żeby „sufit się podnosił” – jak to się ponoć zdarzało na zabawach ogrywanych przez słynną kapelę braci Witkowskich. W podnoszeniu sufitu wydatnie pomaga obecność mocnej sekcji dętej – trąbki, klarnetu i tuby. Kapelę tworzą muzycy zaangażowani w organizację Kieleckiego Taboru Domu Tańca w Sędku koło Łagowa (2013-16). Większość z nich współtworzy wiele cenionych projektów muzycznych i działań animacyjnych w świecie polskiej muzyki tradycyjnej. Starając się dotrzeć do najstarszego […]

Marcin Żytomirski

Animator kultury, miłośnik tradycji muzycznych i tanecznych centralnej Polski. Niestrudzony architekt i konstruktor machin taborowych. Rad tańczy, gra na skrzypcach i przyśpiewuje w tradycjach kajockiej i świętokrzyskiej. Uczeń skrzypka Jana Gacy z Przystałowic Małych. Tęgi Chłop. Współtwórca Ambasady Muzyki Tradycyjnej w Warszawie. Od 2016 r. prezes Stowarzyszenia Dom Tańca. Doszukał się pradziadka spod Nowego Korczyna.

Jakub Korona

Od 2010 roku fascynuje się polską muzyką tradycyjną. Zapalony tancerz, śpiewak i instrumentalista. Członek Monodii Polskiej. Współtworzy kapelę DiaBuBu, kapelę Mateusza Kowalskiego oraz Arcybis. Ze Stowarzyszeniem „Dom Tańca” organizuje Tabor Kielecki oraz Ambasadę Muzyki Tradycyjnej w Warszawie. W 2013 roku współorganizował cykl warsztatów i zabaw „Pograjka Łódzka”. Uczestnik projektu „Złoty Talar” w Lublinie. Generał dywizji recepcji na Taborze Kieleckim. W cywilu architekt.

Michał Maziarz

Pomysłodawca, jeden z koordynatorów Taboru Kieleckiego. Pochodzi z Jędrzejowa w województwie świętokrzyskim, jest z wykształcenia dziennikarzem. Od 2008 roku aktywnie zaangażowany w działania związane z polską muzyką tradycyjną. Jest prezesem Stowarzyszenia To.pole, organizuje w Krakowie warsztaty i zabawy taneczne z kapelami wiejskimi. Gra w kapeli Tęgie Chłopy kontynuującej tradycje muzyczne Kielecczyzny. Uczeń skrzypka Jana Gacy z Przystałowic Małych. W ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2014 zgłębiał i dokumentował muzykę Kielecczyzny w bezpośrednim przekazie od klarnecisty Stanisława Witkowskiego i skrzypka Jana Ogonowskiego.

Dorota Murzynowska

Antropolożka i animatorka kultury, zamiłowana tancerka. Na co dzień kierownik produkcji filmowej. Studiowała w Instytucie Kultury Polskiej na UW i na Uniwersytecie Sztokholmskim. Jej fascynacja tańcem i muzyką tradycyjną rozpoczęła się w Rumunii w 1999 roku. Jeżdżąc po siedmiogrodzkich wsiach, słuchała wiejskich skrzypków i uczyła się tańczyć. Kilka lat później trafiła na Radomszczyznę, do regionu kajoków i spotkała Jana Gacę… Animatorka ruchu domów tańca w Polsce – m.in. współorganizatorka taborów Domu Tańca w Ostałówku, Becejłach i Sędku. Uczestniczy w przedsięwzięciach popularyzujących muzykę tradycyjną in crudo. Liderka Stowarzyszenia „Dom Tańca”, współzałożycielka Węgierskiego Domu Tańca oraz stowarzyszenia „Turning Sounds”. Współpracuje ze stowarzyszeniem „Tratwa” przy projektach edukacyjnych i przy poszukiwaniach narzędzi do odtworzenia relacji społeczności wiejskich z ich dziedzictwem muzycznym (Wędrowny Uniwersytet Tradycji, Akademia Kolberga). W fińskim domku na warszawskim Jazdowie tworzy Ambasadę Muzyki Tradycyjnej – miejsce spotkań, warsztatów i dyskusji, dedykowane w całości muzyce i kulturze wiejskiej. Barabanistka kapeli Tęgie Chłopy, gra […]

Kasia Dorota

Pochodzi z Lublina, ale mieszka obecnie w Krakowie. Z wykształcenia – i z zawodu – animator i menadżer kultury. Pracuje między innymi w dziale edukacji Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie – prowadzi warsztaty dla dzieci i dorosłych, próbując znaleźć sposoby na zainteresowanie odbiorców kulturą tradycyjną. Prowadzi również zajęcia w Uniwersytecie Ludowym Rzemiosła Artystycznego. Od kilku lat zajmuje się gromadzeniem i przekazywaniem wiedzy dotyczącej tradycyjnych technik plastyki obrzędowej (m.in. pająki, lalki), rzemiosła tradycyjnego (m.in. tkactwo, haft). Więcej info: kasiadorota.com

Arkadiusz Szałata

Pochodzi z Żółkiewki na Lubelszczyźnie, gra na harmonijce, basach i bębnach w Kapeli Zootechników, Tadirindum oraz Kapeli na Krzywych Dźwiękach. Gry na harmonijce ustnej uczył się od Bronisława Rawskiego, Stanisława Skiby i Jana Górala. Prowadzi warsztaty gry na harmonijce (Kielecki Tabor Domu Tańca, Wszystkie Mazurki Świata, Zawirowania Radomskie, festiwal Na Rozstajnych Drogach) i warsztaty tańców polskich (YMCA Kraków, festiwal Folkowisko).

Ewa Rdzanek

Haftem zajmuje się od ponad pięciu lat, realizując projekty swobodne (haft inspirowany rysunkami dzieci, ilustracje do wierszy) oraz rekonstrukcyjne (ostatnio: siedemnastowieczne zdobienia srebrnymi nićmi; hafty z Urzecza). Jako hafciarka i prowadząca warsztaty współpracowała z księgarnią Tarabuk, Akademią Rodzinnych Tradycji, Stowarzyszeniem Dom Tańca, Festiwalem Wszystkie Mazurki Świata. Na stałe współpracuje z Muzeum Pałacu w Wilanowie, gdzie prowadzi regularne spotkania hafciarskie. Tu można zobaczyć krótkie relacje z niektórych warsztatów: http://haftyewy.jimdo.com/spotkania/ https://www.facebook.com/Dom-Echa-257540434343468/photos/?tab=album&album_id=855043021259870

Barbara Michalec

Akordeonistka z Ciszycy Dolnej na kieleckim Powiślu. Na akordeonie gra od wczesnej młodości – grywała na weselach ze swoim ojcem, klarnecistą. Po wyjściu za mąż na wiele lat odstawiła instrument, jednak od pewnego czasu ponownie gra muzykę Powiśla. Tradycyjny repertuar regionu, m.in. powiślaki, zawiślaki, ale także fokstroty i tanga, pani Barbara przejęła głównie od ojca. Co ważne, gra je z zachowaniem charakterystycznego stylu wykonawczego, który niełatwo już w tych stronach spotkać. Chodzi m.in. niespieszne tempo melodii trójmiarowych (powiślaków), charakterystyczne rubatowanie, jak i zmiany tonacji (muzykanci mówią tutaj, że to granie „na przestrój”). Tonacje są nierzadko dostosowane do instrumentów dętych. Wraz z kapelą Wesoła Trójka pani Barbara grała do tańca podczas zabaw 2. i 3. edycji Kieleckiego Taboru Domu Tańca w Sędku, a także w klubie Tyndyryndy w Kazimierzu Dolnym i festiwalu Wszystkie Mazurki Świata w Warszawie.

Kapela Wesoła Trójka

Kapela powiślacka z okolic Tarłowa, niewielkiego miasteczka w północno-wschodniej części województwa świętokrzyskiego. Bardzo szeroki repertuar kapeli pokazuje pełen przekrój muzyczny tych okolic – przez śpiewne powiślaki, poprzez polki (także przejęte od kapel żydowskich polki-żydówki), aż po fokstroty i walczyki. Styl wykonawczy kapeli nawiązuje do tradycyjnej „nuty” tych okolic – tempo powiślaków jest niespieszne, pojawiają się też charakterystyczne zmiany tonacji (muzykanci mówią, że to granie „na przestrój”). Do 2015 kapela występowała ze świetnym klarnecistą Henrykiem Salamonem, którego ojciec – również wzięty na Powiślu klarnecista – grywał m.in. z legendarnym w tych stronach harmonistą Franciszkiem Grębskim. Niestety, pan Henryk zmarł parę tygodni przed ubiegłorocznym Taborem. Barbara Michalec – akordeon Czesław Szymanek – skrzypce Kazimierz Gaweł – baraban

Maniucha Bikont

Śpiewaczka, antropolożka kultury, doktorantka wydziału Artes Liberales (UW), uczestniczka badań terenowych w Polsce, na Ukrainie, Białorusi i w Rosji. Członkini zespołów muzycznych i teatralnych zajmujących się muzyką tradycyjną, rytuałami, improwizacją i niekonwencjonalnymi technikami wokalnymi. Odbyła stypendium Wyszehradzkie na katedrze etnomuzykologii w Akademii Muzycznej w Kijowie u Jewgena Jefremowa. Związana z Fundacją Muzyka Kresów (od 1999 r.), Stowarzyszeniem „Dom Tańca” (od 2006 r.), OPT “Gardzienice” (2005-2010). Od 2008 roku uczestniczka projektów Jagny Knittel („Polesie – pieśni i ludzie”, „Polesie – Ukraina archaiczna”, „Polesie białoruskie – na skraju bagien”), współautorka projektu „Polesie Kolberga – Polesie dziś” (2014). Wokalistka zespołów Dziczka, Z lasu, Zespołu śpiewaczego Ewy Grochowskiej, Tęgie Chłopy, Niewte oraz gościnnie Zespołu Międzynarodowej Szkoły Muzyki Tradycyjnej, Gęsty Kożuch Kurzu, Prusinowski Kompania, Bornus Consort i innych wykonujących muzykę tradycyjną in crudo. Współpracuje z muzykami jazzowymi, m.in. Ksawery Wójciński, Assaf Talmudi, Shayem Tsabari, Rafael Rogiński, Ilia Saytanov. W duecie z Ksawerym zajęła pierwsze miejsce […]

Anna „Żermena” Jakowska

Trener rozwoju osobistego i emisji głosu, coach. Od ponad 20 lat zajmuje się świadomym rozwojem swojego głosu i śpiewem tradycyjnym, który opiera się na pełnym, naturalnym i dźwięcznym brzmieniu głosu. Śpiewa w grupie Warszawa Wschodnia, formacji zainteresowanej poznawaniem muzyki tradycyjnej od jej wiejskich wykonawców. Prowadzeniem warsztatów śpiewu tradycyjnego zajmuje się od 2008 roku. Podczas warsztatów nie jest „nauczycielem”, a raczej przewodnikiem – zaprasza we wspólną podróż, na spotkanie z wiejskimi śpiewakami. Podróż ta jednak rozpoczyna się od otwarcia głosu, mocniejszego wykorzystania oddechu, lepszego poznania swojego ciała i jego możliwości.

Emilia Herda

Etnolog (IEiAK UW), bębnistka, tancerka, wokalistka, animatorka. Członkini zespołów muzycznych Czarne Motyle, Wędrowiec (I nagroda Festiwalu Muzyki Folkowej Polskiego Radia Nowa Tradycja 2004), była członkini zespołu Kołowrót (I nagroda Festiwalu Nowa Tradycja 2005). Od 2001 r. związana z warszawskim Stowarzyszeniem na Rzecz Kultury Tradycyjnej Dom Tańca. Brała udział w wielu projektach artystycznych i edukacyjnych stowarzyszenia, uczyła się śpiewu, gry i tańca od wiejskich muzykantów. Od wielu lat prowadzi autorskie warsztaty polskich tańców tradycyjnych m. in. podczas kolejnych edycji Taboru Domu Tańca. Jako tancerka wzięła udział w projekcie filmowym Piotra Zgorzelskiego dotyczącym polskich tańców tradycyjnych (2013). Autorka i realizatorka inspirowanych zabawami i baśniami ludowymi zajęć muzyczno-ruchowych i teatralnych dla dzieci (przedszkola, kluby mam, festiwale: m. in. Wszystkie Mazurki Świata, Mikołajki Folkowe). Koordynatorka i realizatorka projektu Harmonia Pokoleń Stowarzyszenia Teatralnego Remus (projekt muzyczny z seniorami z warszawskiej Pragi, 2010). Współpracuje ze Sceną Lubelska (spektakl Czarna Mańka, królowa przedmieścia).

Marcin Szargut

Urodzony we Wrocławiu, zakochany w Warszawie. Wychowawca przedszkolny, akordeonista i kompozytor melodii. Prowadzi w podwarszawskich przedszkolach zajęcia rytmiczne oparte w dużej mierze na polskich zabawach tradycyjnych.

Ewa Grochowska

Prowadzi badania poświęcone technikom wykonawczym i stylom śpiewu tradycyjnego (przede wszystkim obrzędowego) w Europie środkowo-wschodniej, realizuje nagrania terenowe, zajmuje się działalnością warsztatową i koncertową, poświęconą polskim pieśniom tradycyjnym. W obszarze jej zainteresowań znajduje się także muzyka instrumentalna, w latach 2001–2013 była uczennicą skrzypka Jana Gacy z Przystałowic Małych. Związana m.in. z Kapelą „Tęgie Chłopy” i zespołem Warszawa Wschodnia. Prowadzi również własny zespół śpiewaczy, z którym – w różnych składach – przygotowuje koncerty dedykowane wybranym regionom i gatunkom tradycyjnego śpiewu polskiego. Jest autorką i realizatorką przedsięwzięć poświęconych edukacji w zakresie tradycyjnej kultury muzycznej, współpracuje z wieloma środowiskami w Polsce, których działania koncentrują się wokół muzyki tradycyjnej i kultury ludowej. Opracowała autorską metodę pracy nad śpiewem tradycyjnym. Umiejętności w tym zakresie doskonali od 1999 r. Rozpoczynała pracę pod kierunkiem wybitnych specjalistów (folklorystów i etnomuzykologów – praktyków) z Polski i Europy Środkowo – Wschodniej. Najcenniejsze jednak są dla niej doświadczenia zdobywane podczas nauki […]

Aleksander Kwietniak

Klarnecista, saksofonista, lirnik i początkujący gambista; student muzykologii na uniwersytecie Aix-Marseille we Francji i UAM w Poznaniu. Zafascynowany muzyką tradycyjną, klasyczną i dawną. Poszukiwacz muzycznych doświadczeń, aktywny w wielu przestrzeniach i przedsięwzięciach, od kapel folkowych po marching show band. Nierzadko wspiera gościnnie na klarnecie Tęgie Chłopy.

Piotr Piszczatowski

Muzykant w Janusz Prusinowski Kompania, śpiewak Monodii Polskiej, współpracownik Adama Struga. Współtwórca festiwalu Wszystkie Mazurki Świata, pomysłodawca Targowiska Instrumentów w jego ramach. Miłośnik i dokumentalista muzyki wiejskiej. Aktor i współtwórca muzyki w teatrze Studium Teatralne w latach 1996 -2007. Aktor i współtwórca spektakli w teatrzyku Słuchaj Uchem. Inicjator działań promocyjnych na rzecz polskiej muzyki tradycyjnej na targach Womex od roku 2012. Koordynator projektu „Polska Muzyka Tradycyjna w Turcji 2014”. Kierownik artystyczny portalu www.akademiakolberga.pl. Autor portalu www.targowiskoinstrumentow.pl. Zawzięty tancerz, hulaka i lekki duch. Prywatnie towarzysz włóczęg i poszukiwań Doroty, ojciec trójki dorastających obywateli a z wykształcenia socjolog.

Katarzyna Rosik

Tańczy, śpiewa, gra, projektuje. Od 2008 r. zajmuje się poszukiwaniami w zakresie kultury i muzyki tradycyjnej polskiej wsi różnych regionów. Od mistrzów muzycznego rzemiosła uczy się śpiewu, tańca, gry na bębenku jednostronnym i basach. Szczególnie jej bliska jest kultura muzyczna mikroregionu kajockiego, którą ma okazję poznawać przez spotkania z jej twórcami – Janem Gacą, śpiewaczkami z Gałek Rusinowskich, innymi muzykantami, śpiewakami i tancerzami – oraz przez aktywne uczestnictwo w lokalnych wydarzeniach muzycznych. Od 2011 roku grała na bębenku jednostronnym w Kapeli Katarzynki. Obecnie wraz z Martą Domachowską tworzy sekcję rytmiczno-wokalną Sekund Hand, towarzysząc skrzypaczce Katarzynie Zedel. Od 2014 roku z toruńską żeńską grupą śpiewaczą i Ewą Grochowską pracuje nad repertuarem pieśni kujawskich. W 2016 roku realizuje projekt „Bębnisto, chodźcie też” w ramach Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wraz z mistrzem Zbigniewem Butrynem buduje Kujawskie Basy Dłubane Bełczyńskiego w ramach programu Instytuty Muzyki i Tańca „Szkoła Mistrzów Budowy Instrumentów […]

Piotr Gwadera

Perkusista, akordeonista. Kielczanin. Współtworzy w zespołach L.Stadt, Mister D., Odpoczno, Lautari, Little White Lies. Współpracował ze Steven’em Bernstein’em, Marcinem Maseckim, Eugeniuszem Rebzdą, Jerzym Mazzollem, Tymonem Tymańskim, Antonim Gralakiem. Brał udział w wielu projektach muzycznych z pogranicza jazzu, rocka, muzyki eksperymentalnej, tańca współczesnego. Ostatnimi laty główne obszary jego muzycznych poszukiwań stanowi polska muzyka tradycyjna, balijski gamelan i ghanijski highlife. W 2011 roku zdobył, wraz z L.Stadt, nagrodę TVP Kultura “Gwarancja Kultury” w kategorii jazz, rock. Laureat plebiscytu “Punkt dla Łodzi” w 2012 roku, w kategorii “twórcze szaleństwo”. Występował na najważniejszych festiwalach polskich (Open’er Festiwal, Off Festiwal) i zagranicznych (SXSW,USA; Afisha Picnic, Rosja; Indie Week, Kanada). www.piotrgwadera.com

Marta Domachowska

Etnolog, badaczka polskiej kultury ludowej, uczennica wiejskich śpiewaków, tancerzy i muzykantów. Współzałożycielka toruńskiej grupy „n obrotów” oraz Forum Muzyki Tradycyjnej. Od kilkunastu lat zgłębia, praktykuje i popularyzuje polskie tradycje muzyczne, m.in. organizując potańcówki, koncerty, warsztaty i spotkania śpiewacze. Prowadzi autorskie warsztaty taneczne i wokalne oraz umuzykalniające warsztaty wiejskich zabaw dziecięcych. Gra na basach i bębenku obręczowym. W składzie formacji Sekund Hand (Rosik/Domachowska) sekunduje skrzypaczce, Katarzynie Zedel i i harmonistce-mistrzyni, Wiesławie Gromadzkiej. Na co dzień zajmuje się edukacją w zakresie polskiej kultury ludowej i organizacją wydarzeń muzycznych w Muzeum Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu. Lubi jak jest do rymu i do taktu.

Julita Charytoniuk

Kulturoznawczyni, pedagożka, wokalistka-śpiewaczka, instruktorka rękodzieła artystycznego (ukończyła Małopolski Uniwersytet Ludowy we Wzdowie), absolwentka Podyplomowych Studiów Etnomuzykologicznych na Uniwersytecie Warszawskim, doktorantka muzykologii Instytutu Sztuki PAN. Stypendystka Marszałka Województwa Podlaskiego, Prezydenta Miasta Białegostoku oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z zakresu twórczości ludowej. Uczestniczka i koordynatorka projektów muzycznych oraz ekspedycji badawczych na terenie Podlasia i Polesia (ukraińskiego i białoruskiego). Prowadzi badania naukowe, dokumentuje pieśni i uczy się ich od wiejskich wykonawców. Jako członkini Stowarzyszenia Dziedzictwo Podlasia realizuje projekty związane z kulturą tradycyjną, a zwłaszcza muzyką. Nagrywa, opracowuje i wydaje płyty z podlaskim repertuarem. Regularnie współpracuje ze Stowarzyszeniem Krusznia. Pełni funkcję sekretarza Forum Muzyki Tradycyjnej. Organizuje i prowadzi warsztaty śpiewu tradycyjnego. Na zajęcia praktyczne śpiewu zaprasza także wykonawców wiejskich, pełniąc przy tym rolę animatora i koordynatora. Z takich spotkań wyłoniła się idea jedynego w swoim rodzaju konkursu pieśni tradycyjnej „Szansa na Oskara”. Jest założycielką i kierownikiem muzycznym grupy Południce wykonującej tradycyjne pieśni polskie […]