Jola i Piotr Czerwcowie

Jola pochodzi z Ociesęk, mieszka w Sędku. Dzięki opowieściom babci zafascynowała się historią rodziny i lokalnej społeczności. Interesuje się genealogią – jako wolontariuszka indeksuje i digitalizuje dawne księgi metrykalne parafii Ociesęki i Bieliny. Kolekcjonuje archiwalne zdjęcia wiejskie z rodzinnych stron – jej zbiór zasilił archiwum fotograficzne Kieleckiego Taboru Domu Tańca. Jest prezesem Stowarzyszenia Sami Swoi Sędek.

Piotr to rodowity mieszkaniec Sędka. Pochodzi z muzykanckiej rodziny – jego ojciec i wuj tworzyli znaną w Sędku kapelę braci Czerwców.

Wspólnie niestrudzenie wspierają organizację i organizatorów Taboru w Sędku od pierwszej jego edycji (2013). Pierwsza para sędkowskiej „placówki” tanecznej!