Michał Żak

Doświadczony instrumentalista, twórca czołowych zespołów reprezentujących nurt muzyki tradycyjnej oraz nią inspirowanych. Z zespołami Janusz Prusinowski Kompania, Lautari, Grażyna Auguścik Orchestar koncertuje na najważniejszych scenach muzycznych i festiwalach – od wiejskiej remizy do Carnegie Hall. Współtwórca znanej i lubianej kapeli Tęgie Chłopy, której nie byłoby bez spotkań w Sędku i okolicach.
Gry na instrumentach dętych i ulubionego repertuaru uczył się we Francji, Armenii, Indiach, na Radomszczyźnie i pod Kielcami. Współpracował m.in. z Januszem Olejniczakiem, Marcinem Pospieszalskim, Arturem Dutkiewiczem, Wojciechem Waglewskim, Adamem Strugiem, Alimem Qasimovem, Yair Dalalem, Amine i Hamzą M’raihi, a także Fundacją Wszystkie Mazurki Świata, Polskim Radiem i Teatrem Narodowym.

www.michalzak.pl