Spacery zielarskie

Prowadzi Karol Szurdak.
Dwie grupy (10:00, 12:00). Liczba miejsc ograniczona.

Warsztaty, prowadzone w formie spacerów po polach, łąkach i lasach w okolicach Sędka, pozwolą zapoznać się ze światem roślin używanych w Polsce. Będą wśród nich rośliny lecznicze, jadalne oraz te istotne w życiu mieszkańców wsi ze względu na różnorodne wierzenia. Dowiemy się m.in., jakie zmiany w wierzeniach i wykorzystaniu roślin miały miejsce w przeszłości i co skłaniało ludzi do używania danej rośliny. Szczególny nacisk położymy na rolę roślin w kontekście życia wsi Kielecczyzny.
Podczas wycieczek w teren dowiemy się, w jakich miejscach szukać poszczególnych gatunków i jak nie pomylić ich z innymi, jaki jest optymalny czas zbioru roślin, jak należy je zbierać tak, by ich nie zniszczyć oraz jak je przetwarzać i przechowywać. Po powrocie z warsztatów uczestnicy będą w stanie samodzielnie sporządzać potrawy z wykorzystaniem roślin dziko rosnących oraz będą mogli uzupełnić domowe apteczki o dzikie rośliny lecznicze.
Poruszymy także temat zmian, jakie na świat roślin wywarło rolnictwo kiedyś i jak aktualnie wygląda ten proces, jakie są ekologiczne konsekwencje zmian mających obecnie miejsce na wsi.
Do udziału w warsztatach konieczne będzie obuwie i odzież nadająca się do wycieczek terenowych, przydadzą się nożyczki, noże i torby materiałowe na rośliny.
W tym roku w programie zajęć znajdzie się jedna lub dwie dłuższe wycieczki (samochodowe) po okolicach Sędka. Prowadzący ustali z uczestnikami dni, w których odbęda się wycieczki. Czas trwania zajęć wydłuży się wtedy o ok. 30 minut. (Grupa poranna rozpocznie zajęcia wcześniej, a południowa skończy później).

Hide Content