Ewa Grochowska

Prowadzi badania poświęcone technikom wykonawczym i stylom śpiewu tradycyjnego (przede wszystkim obrzędowego) w Europie środkowo-wschodniej, realizuje nagrania terenowe, zajmuje się działalnością warsztatową i koncertową, poświęconą polskim pieśniom tradycyjnym. W obszarze jej zainteresowań znajduje się także muzyka instrumentalna, w latach 2001–2013 była uczennicą skrzypka Jana Gacy z Przystałowic Małych.

Związana m.in. z Kapelą „Tęgie Chłopy” i zespołem Warszawa Wschodnia. Prowadzi również własny zespół śpiewaczy, z którym – w różnych składach – przygotowuje koncerty dedykowane wybranym regionom i gatunkom tradycyjnego śpiewu polskiego.
Jest autorką i realizatorką przedsięwzięć poświęconych edukacji w zakresie tradycyjnej kultury muzycznej, współpracuje z wieloma środowiskami w Polsce, których działania koncentrują się wokół muzyki tradycyjnej i kultury ludowej.

Opracowała autorską metodę pracy nad śpiewem tradycyjnym. Umiejętności w tym zakresie doskonali od 1999 r. Rozpoczynała pracę pod kierunkiem wybitnych specjalistów (folklorystów i etnomuzykologów – praktyków) z Polski i Europy Środkowo – Wschodniej. Najcenniejsze jednak są dla niej doświadczenia zdobywane podczas nauki u najlepszych „nauczycieli” tego stylu, czyli wiejskich śpiewaczek w Polsce (Mazowsze, Małopolska, Lubelszczyzna) i na Ukrainie (Polesie Równieńskie).
W swojej pracy i praktyce wykonawczej poszukuje także odpowiedzi na pytanie, dlaczego śpiewanie jest tak ważnym, intensywnym i głębokim doświadczeniem indywidualnym i wspólnotowym.

Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2006 i 2014 r.