Katarzyna Rosik

Tańczy, śpiewa, gra, projektuje.
Od 2008 r. zajmuje się poszukiwaniami w zakresie kultury i muzyki tradycyjnej polskiej wsi różnych regionów. Od mistrzów muzycznego rzemiosła uczy się śpiewu, tańca, gry na bębenku jednostronnym i basach. Szczególnie jej bliska jest kultura muzyczna mikroregionu kajockiego, którą ma okazję poznawać przez spotkania z jej twórcami – Janem Gacą, śpiewaczkami z Gałek Rusinowskich, innymi muzykantami, śpiewakami i tancerzami – oraz przez aktywne uczestnictwo w lokalnych wydarzeniach muzycznych.
Od 2011 roku grała na bębenku jednostronnym w Kapeli Katarzynki. Obecnie wraz z Martą Domachowską tworzy sekcję rytmiczno-wokalną Sekund Hand, towarzysząc skrzypaczce Katarzynie Zedel.
Od 2014 roku z toruńską żeńską grupą śpiewaczą i Ewą Grochowską pracuje nad repertuarem pieśni kujawskich.
W 2016 roku realizuje projekt „Bębnisto, chodźcie też” w ramach Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wraz z mistrzem Zbigniewem Butrynem buduje Kujawskie Basy Dłubane Bełczyńskiego w ramach programu Instytuty Muzyki i Tańca „Szkoła Mistrzów Budowy Instrumentów Ludowych”.
W 2014 roku w ramach Akademii Kolberga współrealizowała Kielecką Szkołę Tradycji. Współtwórczyni portalu MuzykaTradycyjna.pl, projektu „Wędrowny Uniwersytet Tradycji” (w ramach Stowarzyszenia „Tratwa”), współorganizatorka Wiejskich Klubów Tańca, a od 2013 r. spotkań „Serce Dzwonu”. Współpracuje m.in. z Muzeum Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu, warszawskim Domem Tańca, olsztyńskim Stowarzyszeniem „Tratwa”. Członek Forum Muzyki Tradycyjnej, Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu.
Zawodowo zajmuje się projektowaniem graficznym, introligatorstwem, rękodziełem. Pracę graficzną łączy często z działalnością promocyjną, organizacyjną i edukacyjną wokół muzyki tradycyjnej. W tym roku poraz piąty tworzy identyfikację wizualną dla Taboru Domu Tańca (Becejły 2012, Sędek 2013-2016).