Michał Maziarz

Pomysłodawca, jeden z koordynatorów Taboru Kieleckiego. Pochodzi z Jędrzejowa w województwie świętokrzyskim, jest z wykształcenia dziennikarzem. Od 2008 roku aktywnie zaangażowany w działania związane z polską muzyką tradycyjną. Jest prezesem Stowarzyszenia To.pole, organizuje w Krakowie warsztaty i zabawy taneczne z kapelami wiejskimi.
Gra w kapeli Tęgie Chłopy kontynuującej tradycje muzyczne Kielecczyzny. Uczeń skrzypka Jana Gacy z Przystałowic Małych.
W ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2014 zgłębiał i dokumentował muzykę Kielecczyzny w bezpośrednim przekazie od klarnecisty Stanisława Witkowskiego i skrzypka Jana Ogonowskiego.