Jagna Knittel

Etnolożka, dokumentalistka, śpiewaczka tradycyjna. Od 1997 roku zajmuje się muzyką tradycyjną z terenów Ukrainy, Białorusi, Rosji i Polski – jej dokumentowaniem i wykonywaniem. Koordynatorka wielu projektów polsko-ukraińsko-białoruskich podczas których realizowała filmy dokumentalne (m. in. “Takich pieśni sobie szukam” 2008, “Wieś Swarycewycze”, 2010, “Olmany”, 2012) oraz spektakl oparty na pieśniach pt. “Olmany interludium”. W ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2014 r. zrealizowała film pt. “Uniwersytet Jana Gacy”. Od 2010 r jest współorganizatorką i PR festiwalu “Wszystkie Mazurki Świata”. Śpiewa w zespołach Z lasu i Warszawa Wschodnia.