Kazimierz Kolasa

Akordeonista z Nikisiałki Dużej k. Opatowa. Grywał niegdyś ze swoim ojcem, klarnecistą, a także znanymi w okolicy muzykantami – m.in. braćmi Witkowskimi. Mimo wieku znakomicie panuje nad instrumentem – niewielu jest w okolicy akordeonistów wygrywających na basach melodie, tak jak pan Kazimierz.

Na zdjęciu: Kazimierz Kolasa gra na potańcówce na św. Stanisława, Sędek, 8.05.2016.
Fot. Jarosław Mazur