Marcin Lorenc

Skrzypek, urodzony i zamieszkały w Łodzi. Muzykant kapeli Gęsty Kożuch Kurzu, współpracuje również z Maciejem Filipczukiem, m. in. przy projekcie „Mazurek Vulgaris”. Współorganizator Pograjki Łódzkiej. Pobierał i pobiera nauki u skrzypków regionu łęczyckiego i sieradzkiego, m.in. Tadeusza Kubiaka i Czesława Skrzydłowskiego.