Karol Szurdak

Etnobotanik, technik farmacji, biolog, od 9 lat pogłębiający swoją wiedzę o roślinach.
Jego przygoda z roślinami leczniczymi zaczęła się w studium farmaceutycznym. Od tego czasu nieustannie rozwija swoją wiedzę w tej dziedzinie wykorzystując wszelkie dostępne źródła. Ważnym momentem w jego życiu było poznanie dr. hab. Łukasza Łuczaja i udział w prowadzonych przez niego warsztatach, na których wiedza teoretyczna wzbogacona była o praktykę zbioru i wykorzystania roślin. Swoją wiedzę pogłębiał studiując na Uniwersytecie Jagiellońskim (kierunek biologia i geologia, specjalność ochrona przyrody), jednak nie ograniczał się wyłącznie do zajęć teoretycznych – wielokrotnie brał udział w obozach botanicznych i na spotkaniach sekcji botanicznej koła przyrodników, którą prowadził przez trzy lata. Uczestniczył też w ogólnopolskich konferencjach etnobotanicznych. W swojej pracy badawczej skupia się na roślinach leczniczych wykorzystywanych na wsiach południowo-wschodniej Polski oraz wykorzystaniu roślin w kuchni.
Od 3 lat dzieli się swoją wiedzą o roślinach prowadząc warsztaty etnobotaniczne między innymi dla:
Małopolskiego Instytutu Kultury, Stowarzyszenia Klub Gaja, Centrum Nauki Kopernik itp. Informacje o nich zamieszcza na facebookowej stronie Etnobotanika w praktyce.