Gramy Powiślaki!

Warsztaty z akordeonistką Barbarą Michalec skoncentrowane będą na muzyce Powiśla, z którego pochodzi pani Barbara. Codzienne spotkania z udziałem moderatora (Maniucha Bikont) pozwolą na poznanie kilku, a może i kilkunastu trójmiarowych melodii zwanych powiślakami lub zawiślakami. Poznamy specyfikę tych melodii (strukturę, tempo, akcentowanie, harmonię). Dzięki różnorodności instrumentalnej, uczestnicy będą mogli spróbować swoich sił w brzmieniu zespołowym. Będziemy dążyć do tego, by grupa samodzielnie potrafiła zagrać do tańca.

Praca będzie się opierać na nauce melodii ze słuchu. Warsztaty są przeznaczone dla osób już grających, chcących spróbować swoich sił w bezpośredniej nauce konkretnego repertuaru. Do udziału w zajęciach zapraszamy wszystkich grających na instrumentach typowych dla regionu: skrzypcach, akordeonie, klarnecie, trąbce i innych instrumentach dętych. W pracy nad nauką melodii pomoże nam także śpiew.

Hide Content