Śpiew lokalny. Warsztaty śpiewu tradycyjnego dla kobiet

Śpiew lokalny. Warsztaty śpiewu tradycyjnego dla kobiet
Prowadzi: Ewa Grochowska.

Grupa I: rozśpiewanie. Dla osób rozpoczynających przygodę ze śpiewem tradycyjnym.
Grupa II: poziom średnio zaawansowany/zaawansowany.

Specyfiką Kielecczyzny jest dobrze zachowana i żywo praktykowana tradycja śpiewów o charakterze przyśpiewkowym, wykonywanych także w sytuacjach obrzędowych. Ta forma wokalna ze względu na swą wariantowość i improwizacyjność jest szczególnym wyzwaniem dla miłośników śpiewu. W trakcie pracy nad pieśniami z Sędka i okolic będziemy zwracać szczególną uwagę na idiom muzyczny tej części Kielecczyzny (gwara, tembr, rytmika, zagadnienia intonacyjne).
Oprócz poznania lokalnego stylu śpiewaczego celem spotkań jest „rozśpiewanie” uczestniczek, zachęta do poznania i zgłębiania walorów swojego głosu oraz rozwój muzykalności i ekspresji wokalnej.
W programie zajęć znajdzie się praca nad emisją głosu, ekspresją głosowo-muzyczną, koordynacją fizyczno-oddechową, tembralnością i całą grupą zjawisk związanych z formowaniem i artykulacją dźwięku, intonacją, energetyką, współbrzmieniem w grupie śpiewaczej. Dużo uwagi poświęcimy kształtowaniu prawidłowych i pożytecznych nawyków emisyjnych, ważnych nie tylko w śpiewie, ale także w codziennym posługiwaniu się aparatem mowy. Zajęcia są nie tylko procesem opanowywania konkretnego repertuaru pieśniowego, ale przede wszystkim pracą nad stylem wokalnym oraz poszerzaniem wiedzy o kompetencjach kulturowych niezbędnych do zrozumienia specyfiki śpiewu wiejskiego, jego funkcjonalności i zawartości symbolicznej.
Warsztaty będą też okazją do spotkania ze śpiewaczkami z Sędka.
Oczekiwania wobec uczestniczek: umiejętność uczenia się „ze słuchu” (bez zapisu nutowego), gotowość na aktywny udział w ćwiczeniach emisyjnych, artykulacyjnych i fizycznych oraz samodzielną pracę poza planowymi godzinami zajęć. Mile widziany jest też dobry humor, odrobina dystansu do siebie samego i przyjazne nastawienie wobec innych uczestników zajęć.

Wróć