Bębnisto, chodźcie też!

Prowadzi Katarzyna Rosik.
Uwaga: spotkania tylko od czwartku do soboty!

„Bębnisto, chodźcie też!” to wieloaspektowe działanie wokół funkcji i funkcjonowania instrumentów rytmicznych oraz ich operatorów w tradycji radomskich wsi. Warsztaty odbędą się w oparciu o nagrania muzyczne oraz opowieści zebrane podczas badań terenowych. Przyjrzymy się sylwetkom kilku bębnistów – mistrzów gry na bębenku/barabanie, których historie i sposoby grania będą przyczynkiem do pogłębienia wiedzy na temat kultury muzycznej wsi oraz zwiększania naszych kompetencji, jako bębnistów i uczestników spotkań muzycznych.

„Bębnisto, chodźcie też!” to zaproszenie do pracy nad technicznymi umiejętnościami gry na bębenku jednostronnym, obserwacji stylów gry radomskich bębnistów oraz poszerzania wiedzy w zakresie kontekstów muzycznych dawnych i współczesnych. Trzydniowe spotkanie przeznaczone jest dla osób, które już mają za sobą pierwsze uderzenia w bęben, potrafią wydać dźwięk z membrany i glajcarek i chcą kontynuować swą edukację w zakresie rytmu oraz taktu – również obyczajowego.

„Bębnisto, chodźcie też!” to końcowy fragment powiedzonka, które funkcjonowało niegdyś na wsi, a rozpoczyna się od „Muzykanci, chodźcie jeść”. Wydaje się, że wynika z niego brak szacunku dla bębnistów i może po części tak było, ale opowieści sprzed ery harmonii głoszą, że jako takiego zawodu bębnisty nie było, bo wiele uczestników zabaw tanecznych i wesel posiadało umiejętność gry.

„Bębnisto, chodźcie też!” to projekt realizowany w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.